Zpracováváme mzdy a personální agendu pro společnosti, živnostníky i neziskové organizace včetně obcí (ÚSC). Zastoupíme vás taktéž při kontrolách na ČSSZ/OSSZ, zdravotních pojišťovnách, úřadech práce.

Personální agenda

  • vypracujeme pro vás pracovní smlouvy i dohody konané mimo pracovní poměr;
  • vypracujeme vám dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o srážkách ze mzdy a další pracovně právní dokumenty;
  • připravíme vám vnitřní personální předpisy včetně systému odměňování;
  • provedeme zákonnou evidenci, hlášení a vyřízení dalších agend včetně hlášení týkající se cizinců;
  • zkontrolujeme vám cestovní příkazy, jejich výpočet i zákonný rozsah.

Mzdová agenda

  • zpracování měsíčních mezd
  • zpracování různých mzdových specialit včetně agentur práce, řešení nerovnoměrně rozvržené pracovní doby tzv. turnusů v nepřetržitých provozech, apod.
  • po zpracování obdržíte vše potřebné: výplatní pásky, výplatní listinu, příkazy k úhradě, dohodnuté tiskové výstupy ze mzdové agendy a další dle dohody; výplatní pásky je možné odesílat elektronicky přímo vašim zaměstnancům
  • sami na základě plné moci zajišťujeme vyhotovení, podpis a odeslání pravidelných hlášení a výkazů; rovněž vám zařídíme i zastoupení při kontrolách mezd ze strany pojistného apod.