• zpracováváme účetnictví, daňové evidence a poskytujeme metodické poradenství a kontroly účetnictví pro obchodní společnosti, živnostníky a také pro obce a města včetně metodiky účetnictví a rozpočtu
 • vedení účetnictví ve vašem software – jsme flexibilní, proto vám účetnictví nebo daňovou evidenci budeme zpracovávat třeba i ve vašem či vámi vybraném software; podrobnosti a další varianty viz účetnictví on-line
 • dělba vedení účetnictví – o práci se s vámi umíme rozdělit – je-li to pro vás efektivní, můžete si buď v námi zavedeném či ve vašem účetním software zadávat prvotní doklady typu pokladna, došlé a vystavené faktury, platby apod. a naši odborní pracovníci budou provádět účetní kontaci těchto dokladů včetně kompletního finančního účetnictví, závěrek, reportů apod. více viz účetnictví on-line
 • zavedení účetního systému – zanalyzujeme vaše potřeby podle struktury a druhu vaší podnikatelské činnosti, potřeby reportů a výsledků, oběhu dokladů a následně vám poradíme a aktivně se budeme účastnit na případném výběru na nastavení vašeho ERP / účetního systému; dále vám rádi doporučíme konkrétní informačních systém / software a zajistíme nebo pomůžeme při jeho implementaci
 • provádění daňového auditu a optimalizace daňové povinnosti - zpracujeme vám analýzu stávajících daňových řešení, nabídneme návrhy a realizujeme opatření pro optimalizaci daňové povinnosti; stanovíme rizikové faktory a poté navrhneme takové postupy, které vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení, budeme s vámi tvořit vaše daňové plány
 • jednorázové zpracování účetnictví nebo rekonstrukce účetnictví – zpracujeme vám účetnictví i jednorázově za požadované období včetně období minulých; dle potřeby klienta provádíme kontrolu účetnictví již zpracovaného; rovněž vám provedeme i rekonstrukci nekvalitně zpracovaného účetnictví nebo v případech ztráty či zničení účetních dokladů
 • kontrola a průběžný odborný dohled nad zpracováním účetnictví – prověříme vám již zpracované účetnictví či budeme provádět pravidelný dohled nad jeho zpracováním; tato služba je zpravidla spojena s daňovým dohledem viz sekce daňové poradenství
 • účetní poradenství – poradenství v oblasti zákona o účetnictví, českých a mezinárodních účetních standardů, poradenství v oblasti metodologie účetnictví apod

Účetnictví on-line doslova a do písmene

Vaše benefity: Úspora nákladů, vždy aktuální informace, přístup do účetnictví a dalších evidencí 24 hodin denně; nicotné nároky na vaše počítače; přístup odkudkoliv – třeba z Austrálie – stačí vám jen běžné připojení k internetu.

Zpracovávání účetnictví ON-LINE I.
 • velmi oblíbená a hojně využívaná varianta spolupráce s našimi klienty
 • online se připojíte k našemu terminálovému serveru a vy, vaše sekretářka či jiný pověřený pracovník nahrává do účetního SW prvotní doklady, faktury, skladové pohyby či pokladnu; vystavujete své faktury, zadáváte si platby, pokud chcete; tím máte výhodu on-line informací o všech vašich dokladech, platbách faktur i výsledcích; současně šetříte náklady, protože specializovanou práci finanční účetní zastane vaše levnější méně fundovaná pracovní síla
 • naše finanční účetní pak ihned vidí, jaké doklady zadáte a provádí jejich účetní kontaci, zaúčtovává další účetní případy jako interní zúčtování, odpisy majetku, zúčtování mezd, skladu apod., dále provádí příslušné závěrky, reporty, statistická hlášení, sestavuje daňová přiznání (nebo je sestavuje přímo daňový poradce naší společnosti) atd.;
 • tímto máte k dispozici naprosto aktuální informace z účetnictví a informačního systému podobně jako byste měli kompletní účtárnu ve své firmě; právě k tomu mu dopomáhá i manažerský modul, který je součástí tohoto účetně informačního systému s označením BYZNYS VR® od spol. byznys software s.r.o., který pro tuto variantu on-line účetnictví využíváme.
Zpracovávání účetnictví ON-LINE II.
 • využíváte účetní software, který nechcete měnit a současně vaší představou je přenést odpovědnost a práci s finančním účetnictvím na naši společnost? Pak je vám určena tato varianta účetnictví ON-LINE;
 • naučíme se pracovat s vaším účetním a informačním softwarem; vy nám poskytnete vzdálený přístup k vašemu serveru či běžnému počítači, kde máte jeho instalaci
 • dále je postup obdobný jako v účetnictví ON-LINE I.
Zpracovávání účetnictví ON-LINE III.
 • tento způsob je velmi jednoduchý a je vhodný pro subjekty s menším objemem účetních dokladů;
 • naskenujete doklady a pošlete nám je emailem, a to je vše, ostatní již vyřešíme my.