Elektronická komunikace

E-maily odesílané z našich společností jsou určeny pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný z našich společností obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.
Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Naše společnosti nepřijímají žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Naše společnosti vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

Předsmluvní jednání

Naše společnosti vylučují použití ust. § 1757 zák. č.: 89/2012 Sb., a není-li výslovně uvedeno jinak, je vyloučeno i použití ust. § 1732 zák. č.: 89/2012 Sb. E-maily, informační letáky a další dokumenty zasílané z našich společností mají pouze informativní charakter a nejsou myšleny jako závazný návrh na uzavření smlouvy či podání nabídky; slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran.

Upozornění

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách. Jejich účelem je poskytnout o jisté skutečnosti či skutečnostech obecné informace. Nejsou vyčerpávajícím popisem těchto skutečností, na jejich základě nevznikají žádné obchodní vztahy nebo vztahy týkající se odborných služeb. Informace a odkazy zde poskytnuté nemohou sloužit jako podklady pro účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. Účelem prezentovaného materiálu je podat obecné informace; bez další odborné pomoci, která zohlední vaše individuální potřeby, na něj nelze spoléhat při vašem jednání. Tento dokument a informace v něm obsažené používáte na vlastní riziko. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.

Naposledy změněno 23.04.2020* Naše společnosti:     BENEŠ & partners s.r.o. se sídlem Nádražní 315, 345 06 Kdyně, IČ 263 66 070, zápis v OR C15772 KS Plzeň, ZK 200 tis. Kč; Beneš consult s.r.o. se sídlem Nádražní