Daňové poradenství

 • daňové poradenství v oblasti všech druhů daní včetně mezinárodního zdanění a zdravotního a sociálního pojistného
 • zpracování daňových přiznání spolu s odkladem termínu podání k veškerým druhům daní s převzetím zákonné odpovědnosti a to včetně např. daní spotřebních, daní z nemovitých věcí atd.
 • zastupování klientů v otázkách daní a poplatků před správci daně a dalšími státními orgány (celní úřady, pracovní úřady, správy soc.zab., zdravotní pojišťovny apod.) jednak při vyřizování provozních záležitostí a jednak při kontrolách prováděných těmito úřady včetně řešení případných sporů a to i při následných sporech řešených před soudy
 • průběžný daňový dohled – budeme vám provádět kontrolu účetnictví, daňových evidencí, účetních a daňových postupů, podílet se na tvorbě interních směrnic, řešit s vámi potřebnou daňovou problematiku, sestavíme potřebná daňová přiznání a hlášení apod.
 • provádění daňového auditu a optimalizace daňové povinnosti - zpracujeme vám analýzu stávajících daňových řešení, nabídneme návrhy a realizujeme opatření pro optimalizaci daňové povinnosti; stanovíme rizikové faktory a poté navrhneme takové postupy, které vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení, budeme s vámi tvořit vaše daňové plány
 • transformace, fúze, další přeměny, akvizice – zajišťujeme komplexní daňové, účetní a právní řešení těchto transakcí
 • specializujeme se také na daňový a účetní servis pro Obce a Města. Poskytujeme metodické poradenství a kontroly v oblasti účetnictví, rozpočtu a daní (zejména DPH).

Ekonomické poradenství

Žádosti o úvěr a podnikatelské záměry
 • profesionálně vám vypracujeme žádost o úvěr, včetně potřebných podkladů; pomůžeme vám s vypracováním vašeho podnikatelského záměru (Bussinesplánů) včetně prognózy ekonomických výsledků a jejich finanční analýzy; vyhodnotíme vám jednotlivé varianty výhodnosti způsobů financování investic z právního, ekonomického a daňového pohledu;
Finanční analýza, ekonomické poradenství
 • provádíme analýzy ekonomické efektivnosti podnikání našich klientů; pomocí rozboru dílčích podnikatelských činností vyhodnotíme konkrétní rizika způsobující případnou neefektivitu, negativní vliv na cashflow apod.; za požadované úseky a za podnik jako celek provedeme výpočet a vyhodnocení potřebných ekonomických ukazatelů; další aktivity;
 • zajistíme vám založení společnosti pro vaše podnikání;
 • zajistíme rovněž likvidaci vaší společnosti při ukončení podnikání.